Torsdag d. 14. marts 2019, Kl. 19:30 til kl. 22:00

De fleste mennesker har en sang eller salme, de holder særligt meget af. Ofte knytter der sig en oplevelse eller et minde til den. Torsdag den 14. marts kl.19.30 indbyder Mosede Kirke til en aften, hvor forskellige mennesker kommer og fortæller om deres yndlingssang eller –salme, og hvilken historie der knytter sig til den.

Vi har fået tilsagn fra provst Anne Bredsdorff, medlem af Greve byråd Anne Marie Lyduch, lektor på Greve Gymnasium Sigrid Skarsholm Risager, kredsleder i FDF Mosede Anne Vingaa og medlem af menighedsrådet Jette Vadskjær Pedersen.

De vil alle præsentere os for ”deres” sang eller salme og fortælle lidt om deres tilknytning til den. Derefter synger vi den sammen, akkompagneret af kirkens organist Niels Kjølhede.

Der er lagt op til en hyggelig aften med historier, sang og musik og en lille forfriskning. Sidst på aftenen er der muligvis også tid til lidt ”ønskekoncert” fra de fremmødte.

Pris
gratis adgang