For at blive konfirmeret skal du

-      være døbt

  • hvis ikke du er døbt, aftales dåben i løbet af forberedelsen
  • er du i tvivl om du skal døbes og konfirmeres: tal med præsterne og din familie om det; du er velkommen til at starte til forberedelse og tage beslutningen senere

-      gå til konfirmationsforberedelse

  • for elever fra Mosedeskolen foregår forberedelsen 1 gang om ugen i 2 lektioner 
  • for elever fra andre skoler vil forberedelsen foregå 1-2 gange om måneden kl.16-20 på skiftende ugedage (+ konfirmanddag m.v.)
  • forberedelsen begynder i uge 34 (20. - 24. august)

-      være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

  • det betyder, at du skal gå til gudstjeneste 6 gange i løbet af konfirmationsforberedelsen: 3 gange før nytår og 3 gange efter nytår
  • det kommer også til udtryk på den måde, at vi i konfirmationsforberedelsen synger salmer, lærer trosbekendelsen, beder sammen, læser i Bibelen m.v.

Datoer for konfirmationerne følg link: Konfirmationsdatoer.

Tilmelding til konfirmation her