Jul for de mindste

Hvert år indbyder vi institutioner og dagplejere

til en kort børnegudstjeneste med fortælling af juleevangeliet, julesalmer, fagter og leg m.v.

Også forældre og bedsteforældre med børn/børnebørn i før-skolealderen er velkomne.

Næste "Jul for de små"

Der er ingen begivenheder.